26 aug. 2022

Skånska Gårdsfisk och mexikansk korallrevsforskare visar att hållbar akvakultur är skalbar – vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award & WIN WIN Youth Award 2022.

Nu presenteras årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och WIN WIN Youth Award. De prestigefulla utmärkelserna går i år till skånska Gårdsfisk, respektive korallrevsforskaren Sara Gutierrez Plata vid Fisheries Institute i Mexiko. Prissumman på över 1 miljon svenska kronor delas ut i samband med WIN WIN Awards gala i Göteborg den 21 oktober.

I år uppmärksammar världens ledande hållbarhetspris, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, personer och organisationer som arbetar för hållbar akvakultur – en del av lösningen på framtidens globala näringsförsörjning. Vinnarna av årets WIN WIN Award och WIN WIN Youth Award, med en prissumma på över 1 000 000 SEK går till det skånska fiskodlingsföretaget Gårdsfisk, respektive akvakulturforskaren Sara Gutierrez Plata från Mexiko.

Den globala livsmedelsproduktionen står idag för cirka 25 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Den är den främsta orsaken till minskad biologisk mångfald, avskogning och hotade fiskbestånd. FN förutspår att den globala matproduktionen behöver öka med 70 procent till år 2050. Dessutom kommer stigande inkomster och ändrade matvanor leda till större efterfrågan på näringsriktig mat. Akvakultur, alltså odling av vattenlevande djur och växter som fiskar, musslor, kräftdjur och alger, är enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nödvändig för att klara att tillgodose näringsbehovet hos världens snabbt växande befolkning. Akvakultur ökar redan snabbt och uppskattningsvis tre miljarder människor får idag minst 20 procent av sina nödvändiga näringsämnen från sjömat, som oftast har stora fördelar ifråga om såväl hälsa som miljö.


”På resan mot att ge alla människor på jorden tillgång till näringsrik mat inom planetens gränser behöver vi i väst ställa om vad vi äter, exempelvis hitta alternativ till den snabbt växande laxindustrin som idag sker i öppna kassar i havet. Gårdsfisk visar på en konkret möjlighet till förändring genom att odla fisk på nya sätt, med låg miljöpåverkan i landbaserade smarta system” säger Emma Dalväg, juryordförande WIN WIN Award.


“Men akvakultur handlar även om att reparera och mildra de skadliga effekter som människans beteende har på naturen”, säger Ahmed Al-Qassam, juryordförande WIN WIN Youth Award. “Den traditionella synen på hållbar akvakultur fokuserar främst på människors konsumtion av odlade vattenlevande arter och att dämpa dess följder. Sara Gutierrez Plata visar med sitt arbete att de miljörelaterade aspekterna är lika centrala."


WIN WIN Award 2022 motivering / Gårdsfisk

Företaget Gårdsfisk bedriver vattenbruk genom att odla fisk i slutna system på land med visionen att producera världens mest hållbara fisk. De arbetar med hela värdekedjan, från uppfödning, odling och förädling av fisk till attraktiva konsumentprodukter.


Genom att odla allätande varmvattenfisk som kan tillgodose sig mer vegetabilier i sitt foder kan snabbväxande fiskar odlas med låg miljöpåverkan. Fiskarna odlade av Gårdsfisk är robusta och van vid att leva tätt tillsammans. I en kontinuerlig strävan efter att optimera sin värdekedja utmärker sig Gårdsfisk med utvecklandet av tre viktiga områden: implementering av överskott av näringsämnen från fiskspillning i jordbruket, produktion av mer hållbart foder och förbättring av fiskens hälsa. Att odla resurseffektiva arter i recirkulerande system är ett viktigt steg mot mer hållbara livsmedelssystem. Gårdsfisks ihärdiga insatser för att introducera nya produkter på marknaden banar väg för branschen i stort.


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2022 tilldelas Gårdsfisk som på ett konkret och påtagligt sätt visar vägen framåt.”


WIN WIN Youth Award 2022 motivering / Sara Gutierrez Plata

Den mexikanska forskaren Sara Gutierrez Plata är djupt engagerad i återställningen av det Mesoamerikanska barriärrevet som skadats av klimatrelaterade orsaker som exempelvis förhöjda vattentemperaturer, försurning och överfiske. Korallreven är avgörande för att skydda kustmiljön och den akvatiska biodiversiteten.


I ett projekt som stöds av initiativet "Healthy Reefs for Healthy People" praktiserar Sara Gutierrez Plata hållbart vattenbruk genom metoder för lågintensiv utsättning av den karibiska kungskrabban som effektivt frigör korallreven från kvävande växtlighet. När krabban gjort sitt jobb kan den därefter generera extra inkomster till lokala fiskare. Utöver detta bidrar Sara till korallrevens återhämtning genom att implantera friska segment av korall i skadade områden.


WIN WIN Youth Award 2022 tilldelas Sara Gutierrez Plata för att hon exemplifierar hur hållbar akvakultur också måste betraktas – som ett sätt att reparera och mildra de skadliga effekter som människans beteende har på naturen.


Akvakultur i Sverige och världen*

Akvakultur eller vattenbruk är en snabbt växande global livsmedelsgren som försörjer jordens befolkning med ungefär hälften av den fisk, skaldjur och alger som konsumeras globalt. Men i Sverige är näringen liten. På västkusten förekommer odling av blåmusslor och ostron i liten skala. På ostkusten och i svenska insjöar odlas främst regnbåge och röding i begränsad mängd. Den totala vattenbruksproduktionen i Sverige år 2012 låg på nästan 15 000 ton (12 500 ton matfisk, 1 000 ton sättfisk och drygt 1 300 ton blåmusslor).


· Av den odlade fisken vi äter i Sverige är drygt 90 procent importerad.

· I Sverige odlar vi mest regnbåge och röding som matfiskar.

· År 2017 åt vi nästan 35 000 ton odlad norsk lax.

· Blåmusslor står för största delen av Europas vattenbruksproduktion, runt 40%.

· En blåmussla filtrerar nästan 10 liter vatten per timme.

· 1 ton odlad sockertång tar upp mellan 10 - 30 kg kväve från havet, och mer ju närmre en fiskodling de ligger.

· Kina är absolut världsledande när det gäller fiskodling. 2014 odlade de 45 miljoner ton fisk, jämfört med Norge som odlade 1.4 miljoner ton lax.

· 37 olika arter av makroalger odlas i 50 länder.

· Globalt äts mer än 20 kg fisk och skaldjur per person och år, i Sverige är den siffran ca 12 kg.

· 362 fiskarter och 104 mussel- och snäckarter har odlats eller odlas i världen.

· Karpfiskar är de fiskarter som odlas mest i världen.


*Källa: Göteborgs Universitet/ SWEMARC


WIN WIN Award och WIN WIN Youth Award delas ut i samband med den årliga WIN WIN Award-galan som äger rum 21 oktober på Auktionsverket Kulturarena i Göteborg. Prisutdelare är stjärnkocken Monika Ahlberg, en av utmanarna i WIN WIN Awards nationella kockduell Catch of The Week 10 juni-25 augusti.


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har sedan 2000 uppmärksammat framstående insatser över hela världen till förmån för människan, planeten och vår gemensamma framtid. Årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och WIN WIN Youth Award offentliggörs den 26 augusti på Frihamnsdagarna i Göteborg, Sveriges nya arena för fria samtal.

Inom årets tema samarbetar WIN WIN Award med Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) på Göteborgs Universitet.