top of page

tors 27 juni

|

Universitetet, B22

Almedalen: Grön omställning - för alla?

Ett utforskande panelsamtal under Almedalsveckan med fokus på människan i den gröna omställningen.

Almedalen: Grön omställning - för alla?
Almedalen: Grön omställning - för alla?

Time and place

27 juni 2024 13:30 – 14:30

Universitetet, B22, Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Sweden

About

WIN WIN Award tar plats på Almedalsveckan med panelsamtalet "Grön omställning - för alla?".

Samtalet tar sin utgångspunkt i WIN WIN Awards tema 2024 "Inkluderande omställning".

För att uppnå en klimatpositiv värld räcker inte små förbättringar. Vi behöver snabba, storskaliga samhällsförändringar. Dock kan dessa orsaka osäkerhet och konflikter, och människor kan känna oro för sin identitet och inkomst. Det är viktigt att omställningen är inkluderande och rättvis.

Hur ska vi då göra för att fler ska vilja vara delaktiga i de stora samhällsförändringar som krävs för en klimatpositiv framtid? 

Vem ansvarar för att skapa visioner om hur en omställd framtid ska se ut – och hur får fler plats i den visionen? 

Hur man lever sitt liv är tätt förbundet med sin identitet och idé om vilken person man vill vara. 

Om allt som ingått i ditt liv plötsligt rycks bort – vem är du då? 

Och är det konstigt om förändringar skapar motstånd? 

Medverkande:

  • Marika Palmér Rivera, Utredare Rättvis klimatomställning, LO
  • Sofia Bernett, Kommunikations- & samverkansstrateg FAIRTRANS, Stockholm Resilience Centre
  • Åsa Lundquist Coey, Föreläsare och författare, Doktor i Management and Complexity.
  • Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert klimat och energi, Svensk Handel
  • Moderator: Sara Larsson, Verksamhetschef, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

LÄS MER

Share this event

bottom of page